Over Ons

Welkom bij BSGO De Springplank!

De Springplank is de naam van onze school.

Omdat we samen de kinderen steeds verder in hun leven willen begeleiden met aangepaste sprongen op niveau van elk kind, onder leiding van het springplankteam, de ouders en de nabije omgeving.

Leerlingen staan eigenlijk in alle contexten steeds op de eerste plaats. Zij zijn het essentiële onderdeel van het hoofddoel van onze opdracht op deze school. Dit niet enkel in de zin van cognitieve ontwikkeling maar op totaal persoonlijkheidsontwikkelingsniveau. Alleen met voldoende welbevinden en betrokkenheid is er een kans tot leren.

Levenslang leren met je handen, je hart en je hoofd, uitgaande van het ‘totale’ kind. Uit elke ervaring leert een kind iets. Dit proberen wij dan aan te wenden zodat de kinderen hun interesse om bij te leren blijft groeien.

Er is een pedagogisch programma voor handen dat steeds rekening probeert te houden met de noden van elk kind afzonderlijk. Om dit te kunnen realiseren steunt de school op een zeer gedreven, flexibel, deskundig, innovatief en goed samenwerkend team en een handelingsgerichte zorgvisie. Onze juffen en meester zijn de spilfiguren in onze Springplank, die een sprong naar de toekomst willen bieden voor onze kinderen.

Dit houdt ook in dat er op regelmatige basis samen gezeten wordt om de uitgezette lijnen te evalueren om de toekomst met al zijn uitdagingen en veranderingen te kunnen volgen. Dit is zeker nodig om onze steeds snellere evoluerende en veranderende maatschappij te kunnen volgen. Zo werken wij met reflectiegroepen die een onderdeel zijn van onze maandelijkse teamvergaderingen.

Secretariaat

Kleuters

Lager

Bijzondere leermeesters

Opvang Walabi’s

Keuken en poetsdames

Buschauffeur en werkman

Vriendenkring

Een groep enthousiaste helpende handen van onze school. Wij verwelkomen graag helpende handen

Naast het pedagogische luik is er ook veel aandacht om de kinderen waarden en normen bij te brengen en dat vindt zijn grondslag eerst in een goed basisklimaat waar er een groot welbevinden heerst bij de kinderen en de leerkrachten. Dit heeft zeker zijn positieve weerslag op de werksfeer voor iedereen.

Ouders zijn ook zeker een niet te missen betrokken partij op school. Door deze samenwerking bereiken we vaak zeer goede resultaten op verschillende gebieden.

De gehele werking van onze school wordt ook vergemakkelijkt door het aanwezig zijn van digitale borden in alle klassen van de lagere afdeling, de verbeteringswerken voorzien voor de speelplaatsen en de aandacht voor de kinderen tijdens de speeltijden door het voorzien van activiteiten of materialen.

Tevens zijn er mogelijkheden tot opnemen van zorgtaken op niveau van de kinderen (bv. tuintjesproject, speelhuisje) en maatschappelijk engagement (o.a. peterschap oudstrijders).

Wat ouders zeggen over ons


Geweldig schooltje, oog voor het individu en met heel belangrijke waarden en normen!

— Hagenbeek Wendy

Bedankt om Senne zo een mooie verjaardag te geven! Hij heeft er echt van genoten! Zijn kroon van juf An is zijn pronkstuk! 🙂 Dank jullie wel!

— Veerle De Ridder Vanhemel

Onze Cisse vraagt zelfs onder de vakantie om naar school te mogen…denk dat hier dus niet meer uitleg bij nodig is!!! Super school voor de kids.

— Campsteyn Inge